Soros Foundation Moldova (FSM)

Justiție și Drepturile Omului

Parteneriat regional pe abilitarea juridică a populației marginalizate în Moldova

Pe parcursul următorilor patru ani (ianuarie 2016 – ianuarie 2020), Fundația Soros-Moldova (FSM) va participa într-un parteneriat regional pe abilitarea juridică a populației - Shared Framework on Legal Empowerment – inițiat de către Open Society Foundations Justice Initiative (OSFJI).

Shared Framework reprezintă un parteneriat regional care contribuie la soluționarea unei probleme globale prin colaborarea intensă a câtorva programe şi fundații din rețeaua OSF cu o vastă experiență în domeniu. Proiectul reprezintă o intervenție indispensabilă atât la nivel național, cât și internațional, în lupta cu sărăcia și marginalizarea grupurilor sociale vulnerabile.

FSM, alături de alți opt parteneri din Macedonia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Sierra Leone, Africa de Sud, Ucraina şi Statele Unite, a fost selectată în baza criteriilor specifice înaintate de către OSF. Printre criteriile de bază au fost: prezența unui cadru legal ce reglementează asistența juridică primară, prezența modelelor de asistență juridică primară comunitară, societate civilă specializată în domeniu, suport din partea guvernării, posibilitatea diversificării surselor de finanțare. Moldova este unica țară din Europa Centrală și de Est în care există un cadru legal ce recunoaște rolul parajuriștilor comunitari. Totodată, conturându-se și o evoluție a mecanismelor care le asigură independența și responsabilitatea.

Scopul nostru este să generăm schimbări sistemice care vor asigura, în cele din urmă, abilitarea grupurilor vulnerabile și marginalizate să folosească legea și serviciile juridice pentru promovarea drepturilor lor. Pentru a atinge acest scop, ne vom îndrepta eforturile spre instituționalizarea dezvoltării profesionale a parajuriștilor și a altor actori ai sistemului de asistență juridică primară și vom contribui la diversificarea surselor de finanțare, asigurând astfel sustenabilitatea financiară a serviciilor de asistență juridică primară. În înțelegerea noastră, abilitarea juridică este un instrument care ajută oamenii să devină actori activi în propria dezvoltare, o cale spre consolidarea capacității comunităților în procesul de descentralizare, stimularea reformelor și responsabilizarea guvernării.

Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective principale:

 • Extinderea accesului la justiție pentru grupuri sociale vulnerabile
 • Asigurarea sustenabilității financiare și instituționalizarea serviciilor juridice comunitare

Proiectul va continua să susțină modelele de abilitare juridică și asistență juridică primară comunitară. Activitatea parajuriștilor comunitari va fi completată de clinica juridică mobilă și va fi coordonată de Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat (CNAJGS). Fundația Soros-Moldova va asista Guvernul în procesul de revizuire a cadrului legislativ, va promova abilitarea juridică pe lista de priorități a finanțării guvernamentale și va conecta actorii guvernamentali și non-guvernamentali ai asistenței juridice primare la comunitatea donatorilor.

Intervențiile planificate pentru implementarea obiectivelor, în 2016, sunt:

 • Constituirea unui consiliu de experți al proiectului, care se va implica active în activitățile proiectului, servind drept un organ decizional;
 • Selectarea unui grup de avocați cu experiență în asistență juridică primară pentru a crea o echipă de sprijin a parajuriștilor comunitari;
 • Extinderea rețelei de parajuriști comunitari;
 • Desfășurarea unei instruiri inițiale generale pentru întreaga rețea de parajuriști pentru actualizarea cunoștințelor și consolidarea capacităților;
 • Crearea conceptului de clinică juridică mobilă pentru a asigura accesul la justiție în zonele rurale;
 • Instruirea parajuriștilor în domeniul leadership-ului.
 • Modernizarea și actualizarea platformei www.parajurist.md și dotarea cu funcționalități utile și ușor accesabile;
 • Revizuirea materialelor de instruire (Ghidul metodologic și Îndrumarul parajuristului) și digitalizarea acestora;
 • Evaluarea necesităților juridice a tinerilor - un studiu aprofundat a nevoilor juridice ale diferitelor grupuri vulnerabile, inclusiv a tinerilor și cauzele acestora, va fi efectuat;
 • Consolidarea capacităților profesionale ale parajuriștilor prin desfășurarea atelierelor de instruire continua și specializată, (o instruire generală – 2 zile și una specializată – 2 zile);
 • Organizarea vizitelor de studiu pentru parajuriști și avocați;
 • Pilotarea noilor modele de acordare a asistenței juridice primare specializate;
 • Întâlniri cu actorii interesați în vederea diversificării surselor de finanțare.
 • Elaborarea strategiei pentru Asociația Parajuriștilor;
 • Elaborarea studiului pe instituționalizarea profesiei de parajurist.

Activitățile din proiect vor fi implementate conform activităților operaționale valabile în cadrul FSM. În fiecare an, va fi dezvoltat un plan de acțiune bazat pe strategia generală și va fi ajustat la realizările și lecțiile învățate din anul premergător.