Soros Foundation Moldova (FSM)

Sănătate publică

Consolidarea eforturilor pentru lărgirea accesului populaţiei la medicamente

Medicamentele sunt accesibile în cazul în care acestea sunt disponibile în mod continuu și la prețuri accesibile, la unitățile sanitare publice sau private sau puncte medicale, care sunt situate la o distanţă nu mai mare de o oră de mers pe jos de la casele populației. Prețurile accesibile la medicamente de calitate sunt esențiale atunci când se doreşte asigurarea accesului universal la asistență medicală.
În 2019 Departamentul se angajează să ofere suport pentrumediatizarea largă a rezultatelor Raportului  analitic “Accesul la medicamentele esențiale în Republica Moldova” și Raportului de analiză a mecanismului de evaluare, includere/excludere a medicamentelor în lista celor compensate în cadrul sistemului de asigurare medicală obligatorie, realizate în perioada 2018-2019 pentru a sensibiliza actorii cheie cu privire la lacunele identificate și a obține sprijin pentru implementarea recomandărilor/ajustărilor cadrului regulatoriu relavant.
Partenerul departamentului: Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate
Persoane de contact:
Liliana Gherman, director de departament - lgherman@soros.md
Vitalie Slobozian, coordonator în cadrul departamentului - 
vslobozian@soros.md