Soros Foundation Moldova (FSM)

Alte inițiative

Consolidarea societăţii civile din UTA Găgăuzia

Proiectul are drept scop fortificarea capacităţilor actorilor locali ai societăţii civile din Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia (UTAG), pentru ca aceştia, la rândul lor, să monitorizeze şi să influenţeze priorităţile de dezvoltare la nivel local şi național.

Perioada de implementare a proiectului: ianuarie 2017 – aprilie 2019

Context

Majoritatea ONG-urilor înregistrate cu activitate pe teritoriul UTAG există doar pe hârtie şi nu se specializează în activităţi de advocacy, de monitorizare a proceselor de elaborare a politicilor publice şi a activităţilor administraţiei publice. De asemenea, se impune problema lipsei de metodologie şi resurse umane calificate pentru a spori implicarea în acest sector. La nivel local, lipsesc structurile comune, unde organizaţiile ar avea ocazia să discute problemele comune, să eleboreze strategii de dezvoltare şi să exercite influienţă asupra autorităţilor publice locale. Activităţile planificate în proiect vor contribui şi la stabilirea unor parteneriate puternice între ONG-urile din Găgăuzia şi cele din alte regiuni ale ţării. În contextul local, proiectul va contribui la un dialog mai eficient şi o colaborare mai mare între ONG-uri şi Autorităţile Publice din UTAG, precum şi cele de nivel central.

Proiectul „Consolidarea societății civile din UTA Găgăuzia”, finanțat cu sprijinul Uniunii Europene, reprezintă efortul comun al Fundaţiei Soros-Moldova, Centrului Naţional de Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor NonGuvernamentale din Moldova CONTACT şi Asociaţiei Obşteşti Piligrim-Demo din Comrat.

Activitățile proiectului vor implica trei grupuri ţintă: ONG-uri locale şi regionale din UTA Găgăuzia, autorităţile publice locale şi centrale ale UTA Găgăuzia, precum şi instituţiile mass-media din regiune.

Activitățile planificate în cadrul proiectului:

  • Elaborarea unui sondaj şi a unui studiu pentru o documentare cît mai aplă asupra statutului şi procesul de dezvoltare organizaţilor societăţii civile din Găgăuzia, inclusiv cu recomandări sectorului asociativ local
  • Stagii de practică a lucrătorilor din ONG-uri din Găgăuzia în ONG-uri din alte regiuni ale Moldovei cu scopul de a concepe un proiect comun între părţi
  • Două vizite de studiu ale organizaţiilor din Găgăuzia în cele din alte regiuni ale Moldovei şi viceversa vor fi organizate pentru a consolida parteneriate naţionale şi capacităţile networking ale beneficiarilor
  • Training pentru reprezentanţii ONG-urilor întru asigurarea participanţilor cu cunoştinţe practice bazate pe principiul Learning by doing şi consolidarea capacităţilor organizaţiilor de a-şi asigura vizibilitate şi eficienţă în munca comunitară
  • Program de Granturi Mici care va susţine parteneriatele dintre OSC-uri şi instituţii media din Găgăuzia, cu implicare în procesul de monitorizare a implementării activităţilor planului anticorupţie, adoptat de autorităţile publice locale
  • Susţinerea grupului de lucru tematic de experţi din Găgăuzia în facilitarea procesului de advocacy către grupul parlamentar de lucru în UTAG
  • Vizită de studiu a reprezentanţilor OSC-urilor în Tyrolul de Sud – o regiune autonomă a Italiei
  • Două conferinţe naţionale pentru prezentarea rezultatelor proiectului la diferite etape

Persoana de contact: Alexandru Musteaţă, director de proiect - amusteata@soros.md

Informația actualizată despre activitățile proiectului desfășurate în 2017 vor fi publicate pe site-ul www.soros.md. Urmăriți-ne!